Muutoksia kalustossa vuosien varrella


Bussien alkuperäiset harmaanvihreät värit alkoivat vaihtua TLO:n siniharmaisiin ja vuonna 1980 kaikki autot olivat jo TLO:n väreissä. Uudet raikkaat TLO:n sinivalkoiset värit maalattiin 1986.


Kalusto on sopeutunut nykyajan ja liikennetyypin tarpeisiin. Autojen ovimääriä on lisätty. Myös matalalattiabussit ovat lisääntyneet.

Yrityksen busseista useimmat ovat olleet Scanioita ja 1990-luvulla on ostettu myös Volvoja. Koreista suosituimmat ovat olleet Wiima, Kutter, Ajokki sekä Lahti.

1999 sekä Turussa, että Lehtisen talleilla yleistyivät myös pitkät telibussit.
Lehtiselle näitä Scanian alustalla olevia Lahti 402-korilla varustettuja telibusseja tuli 4 kpl Sal&Ti:n voitettua Turun kolmannen kilpailukierroksen linjoja.


2001 Syksyllä tuli myös Volvon alustalla oleva Carrus Vega telibussi, lähes samanlaisia on Turussa aiemmin ollut muissa yrityksissä.

Turkubus hankki myös Ruotsista Ajokki Fifty, Ajokki Express, sekä Lahti Falcon korisia autoja.

Vuonna 2005 Turkubus hankki ensimmäisen Lahti Scala-korisen autonsa, joka oli esittelyssä myös Linja-autoliiton Turun näyttelyssä ja mukana 100-vuotis kulkueessa Turusta Uuteenkaupunkiin.
Linja-auto 100-vuotta tapahtumaa mukaillen, auto sai rekisterikseen FHA-100 ja järjestysnumerokseen 100, joka myöhemmin muutettiin kuitenkin numeroksi 10.

Vuonna 2006 Paattisille saapui kaksi uudempaa Lahti Scalaa, joilla aloitettiin liikennöinti linjoilla 18, 320 ja 67 LS-liikennelinjojen kanssa. Autot saivat rekistereikseen ERF-911 ja ERF-912 ja järjestysnumeroiksi 11 ja 12.


2014 Föli-liikenteen myötä kalustoon saapui 5 kpl Scania Citywide-kaupunkibusseja, jotka maalattiin kelta-valkoisiin Föli-väreihin.


2021 Ensimmäinen sähköbussi otettaan liikenteeseen.